Medlemmer

Medlemstal sæson 2016-2017

 

Medlems kategori Alder

 

Antal Ungdom op til 25 år 11

Senior over 25 år 49

Passive   0

Æresmedlemmer   8 Æresmedlemmer

 

Når man bliver udnævnt som æresmedlem i Idestrup Badmintonklub er det en erkendelse fra klubben af, at det arbejde som den pågældende har udført for klubben, har været af særlig karakter. Det er bestyrelsen, som uddeler dette bevis. Bestyrelsen takker på den måde for den særlige indsats. Når man er æresmedlem i IBK, skal man ikke betale kontingent til Idestrup Badmintonklub fremadrettet.  Idestrup Badmintonklub takker for den særlige indsats:

 

Udnævnt 1967               Laurits Christensen   

Udnævnt 1992              Jørgen Bruun Jensen og Torben Ravn   

Udnævnt 2003              Søren Larsen   

Udnævnt 2009              Hans Aage Hansen og Kirsten Egebjerg   

Udnævnt 2014              Vita Bang   

Udnævnt 2017              Gerda Rasmussen