IBK- forside

Den nye bestyrelse konstituerede sig den 11-5-2023 med følgende medlemmer


Formand John Andersen

Næstformand Charlotte Hellesøe

Kasserer Jan Pedersen

Sekretær Mie Borregaard

Menigt medlem Karina Plovdahl
Der valgtes en bestyrelse til IBK på ekstraordinær generalforsamling i IBK 12.3


Referat af ekstraordinærgeneralforsamling i IBK 12.4.2023

 

Dagsorden:

 

  1. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamlingen melder sig nye bestyrelsesmedlemmer vil der foretages valg af bestyrelse og suppleanter samt valg af bilagskontrollanter
  2. Hvis det ikke lykkes at finde en ny bestyrelse indstilles til at foreningen opløses
  3. Hvis punkt 2 vedtages besluttes skal den ekstraordinære generalforsamling overdrage driften til en anden forening i Idestrup som vil overtagen foreningens aktiviteter. Hvis muligt besluttes det på generalforsamlingen hvilken forening dette skal være
  4. Generalforsamlingen beslutter hvem der skal overtage foreningens nettoformue (Foreningens nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål)

 

 

Til dirigent valgtes Villy Østergård

 

12 fremmødte medlemmer incl. den afgående bestyrelse

 

Ang. 1 – Den ekstraordinære generalforsamling valgte 4 medlemmer til bestyrelsen. Disse 4 personer var alle villige til valg.

Disse 4 personer er John Andersen, Jan Pedersen, Mie Borregaard og Charlotte Hellesøe

Den ekstraordinære generalforsamling gav den nyvalgte bestyrelse lov til selv at finde det 5. medlem af bestyrelsen – og når dette medlem er fundet få fordelt hvilke to bestyrelsesmedlemmer der er valgt for en etårig periode og hvilke tre bestyrelsesmedlemmer der er valgt for en toårig periode. Den nye bestyrelse byder interesserede velkomne til at byde ind på den sidste bestyrelsespost.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde som afholdes 11. maj kl 18.30 i Idestruphallens cafeteria – her deltager den afgående bestyrelse til overlevering

 

Som bilagskontrollanter valgtes John Petersen og Flemming Pedersen

 

Referent John Rasmussen 

Træningstider er 

  • Onsdag 16.30-18.00, ungdom
  • Mandag 17-21 Senior Motion
  • Onsdag 18-21 Senior Motion
  • Tirsdag 10-11 Formiddags Badminton

  

Se flyer med dine

muligheder - blandt andet træning med grundlæggende øvelser


Velkomstfolder - orientering om IBK - følg link

Vi anbefaler af tilmelde jer IBK's facebook-gruppe på

IBK - Idestrup Badminton klub | Facebook


 

IBK's nye bestyrelse

Fra venstre: Charlotte Hellesøe, Jan Pedersen, John Andersen og Mie Borregaard

Billede fra velbesøgt ekstraordinær generalforsamling i IBK 12.4.2023


Sæson 2023/2024

Starter til september 2023 - mere om opstart senere   

Se folder om opstart

Se hvordan du tilmelder dig samt ledige tider

Spillested for Idestrup Badminton Klub 

Idestrup-Hallen

Kirkevej 19, 4872 Idestrup

 

Idestruphallen - følg link til krak 


Siden er opdateret 12 maj 2023