IBK- forside

Offentliggjort 24.1.2023


Generalforsamling


Tirsdag den 7. marts 2023 kl 19.00 i Idestrup forsamlingshus

 

Forslag til dagsorden skal være næstformand John Rasmussen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

 1. Formandens beretning (Thomas)
 2. Kassererens beretning (Niels)
 3. Beretning fra seniorformand (Andreas)
 4. Beretning fra ungdomsformand (Kenneth)
 5. Indkommende forslag

Da samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer har valgt at stoppe indstiller bestyrelsen at klubben nedlægges og aktiviteterne lægges ind under en anden forening i Idestrup.

Der skal så tidligst 3 uger efter 7.3.2023 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det punkt at nedlægge klubben og beslutte hvem der skal overtage klubben midler (jf. vedtægter $7 - Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling)

Der ses bort for dette forslag hvis 5 nye kandidater til bestyrelsen melder sig

            6. Valg af bestyrelse og suppleant.

 • Thomas Trabjerg – på valg, ønsker ikke genvalg
 • Niels Chr. Pyndt – på valg, ønsker ikke genvalg
 • John Rasmussen – på valg, ønsker ikke genvalg
 • Kenneth Winther – ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen
 • Andreas Nielsen - ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen
 • Suppleant Carl Ravn
  • Valg af bilagskontrollant.
  • John Petersen
  • Flemming Pedersen

   

   


  Træningstider er 

  • Onsdag 16.30-18.00, ungdom
  • Mandag 17-21 
  • Onsdag 18-21
  • Tirsdag 10-11

    

  Se flyer med dine muligheder - blandt andet træning med grundlæggende øvelser


  Velkomstfolder - orientering om IBK - følg link

  Spillested for Idestrup Badminton Klub 

  Idestrup-Hallen

  Kirkevej 19, 4872 Idestrup

   

  Idestruphallen - følg link til krak 


  Vi anbefaler af tilmelde jer IBK's facebook-gruppe på

  IBK - Idestrup Badminton klub | Facebook


   

  Siden er opdateret 24. januar 2023