IBK- forside

23.3.23   

Der vil stadig være badminton i Idestrup

 

I samarbejde med DGI havde Idestrup Badminton klub onsdag den 22.3 indkaldt seniorspillerene til orienteringsmøde. Mødet drejede sig om den situation, at alle fem bestyrelsesmedlemmer på ordinær generalforsamling 7.3 havde besluttet at udtræde af bestyrelsen og ingen nye emner meldte sig på banen.

 

Jesper Wæver Mather DGI skitserede mulighederne:

 1. At fem emner melder sig til bestyrelsen på ekstraordinær generalforsamling som holdes 12.4.23 kl. 19.00 i Idestrup-hallen
 2. At aktiviteterne placeres hos en anden forening
 3. Som sidste konsekvens at der ikke i den kommende sæson er badminton i Idestrup-hallen.

 

På mødet deltog John Andersen (badmintonspiller i IBK) som tilbød sig at være garant for at der stadig vil være badminton i Idestrup – John er åben for muligheden for at andre emner melder sig til bestyrelsesarbejde så IBK stadig består og hvis dette ikke lykkes er John villig til at etablere et samarbejde med en eksisterende klub.

 

IVI (Idestrup-Væggerløse Idrætsforening) var repræsenteret til mødet ved formand Frode Vest-Hansen som havde IVI’s bestyrelses opbakning til at badminton blev lagt ind under IVI´s regi.

Det er ofte svært at finde emner til kassererposten og hvis badminton lægges ind under IVI vil denne opgave klares af IVI.

 

Onsdag den 29.3 kl 17 inviteres forældre til ungdomsspillere i IBK til orientering om ungdomsarbejdet i en badmintonklub. Her vil Jesper Wæver Mather fra DGI sammen med badmintonkonsulent fra DGI Simon Friis orientere om træning og ungdomsarbejde. Mødet foregår i Idestrup-hallens cafeteria og klubben er vært ved en kop kaffe

 

Evt. henvendelse om IBK’s arbejde kan fås ved henvendelse til Jesper Wæver Mather, DGI 79404867 eller næstformand i IBK’s afgående bestyrelse John Rasmussen 50541400  

8.3.23


Skal vi lukke for badminton i Idestrup?

 

Idestrup Badminton Klub er stiftet 17.12.1942 og har gennem mere end 80 år været base for badmintonspil for ungdom, for seniorer og for ældre i Idestrup.

Klubben havde i starten baner i forsamlingshus, da Krogløvskolen blev bygget var der også aktiviteter i denne og det store boom kom i 1974 med indvielsen af Idestrup-hallen.

 

Klubben/foreningen har en god økonomi så en ny bestyrelse har midler at udvikle med

 

Nu er det måske slut med badminton i Idestrup- på generalforsamlingen i IBK (Idestrup Badminton Klub) 7.3 besluttede samtlige 5 bestyrelsesmedlemmer at de ikke længere ønskede at fortsætte deres bestyrelsesarbejde. Der er ikke uenigheder i bestyrelsen men de 3 personer, der var på valg havde for lang tid siden orienteret om deres stop og de 2 bestyrelsesmedlemmer der ikke var på valg var kørt træt i bestyrelsesarbejdet og ønskede således også at stoppe hvilket generalforsamlingen godtog.

 

Til generalforsamlingen var mødt de 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 medlemmer – Alle fremmødte ønskede at badmintonspillet skal bestå i Idestrup og håber at der ville melde sig nogle nye bestyrelsesmedlemmer på banen.

 

Ekstraordinær generalforsamling er sat til onsdag den 12. april kl 19.00 i Idestrup-hallen

IBK’s afgående bestyrelse håber at nye bestyrelsesmedlemmer vil komme på banen og møde frem og blive valgt til bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling

Hvis dette ikke sker er der på den ordinære generalforsamling besluttet at foreningen indstilles til ophør.

Hvis klubben/foreningen opløses arbejdes der på at få en anden forening med base i Idestrup til at overtage IBK’s aktiviteter – dette kræver at mindst en person vil indgå i den eksisterende klubs bestyrelse og varetage interesserne for badminton

 8.3.23

Generalforsamlingen besluttede 7.3.2023 at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12.4.2023 kl. 19 i Idestrup forsamlingshus.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er

 

 1. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamlingen melder sig nye bestyrelsesmedlemmer vil der foretages valg af bestyrelse og suppleanter samt valg af bilagskontrollanter
 2. Hvis det ikke lykkes at finde en ny bestyrelse indstilles til at foreningen opløses
 3. Hvis punkt 2 vedtages besluttes skal den ekstraordinære generalforsamling overdrage driften til en anden forening i Idestrup som vil overtagen foreningens aktiviteter. Hvis muligt besluttes det på generalforsamlingen hvilken forening dette skal være
 4. Generalforsamlingen beslutter hvem der skal overtage foreningens nettoformue (Foreningens nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål)

Træningstider er 

 • Onsdag 16.30-18.00, ungdom
 • Mandag 17-21 
 • Onsdag 18-21
 • Tirsdag 10-11

  

Se flyer med dine

muligheder - blandt andet

træning med

grundlæggende øvelser


Velkomstfolder - orientering om IBK - følg link

Spillested for Idestrup Badminton Klub 

Idestrup-Hallen

Kirkevej 19, 4872 Idestrup

 

Idestruphallen - følg link til krak 


Vi anbefaler af tilmelde jer IBK's facebook-gruppe på

IBK - Idestrup Badminton klub | Facebook


 

Siden er opdateret 23. marts 2023