Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Idestrup Badminton Klub

Torsdag den 14 marts kl 18,30 i cafeteriet i Idestrup Hallen


Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1 marts 2024


Dagsorden offentliggøres på opslagstavlen i hallen og på vores hjemmeside den 8 marts 2024 og bliver meddelt på vores Facebook side


Klubben vil være vært på kaffe og kage