Historie

Idestrup Badminton Klub – en ung klub med 70 år på bagen

 

Idestrup Badminton Klub havde siden starten i begyndelsen af 1941 været en afdeling under Idestrup Gymnastikforening. Af den første protokol fremgår, at det, efter en skriftlig afstemning blandt klubbens medlemmer, besluttedes at Idestrup Badminton Klub skulle udskilles og etableres som en selvstændig forening, og den 17. december 1942 blev der afholdt stiftende generalforsamling Idestrup Forsamlingshus.

Der blev valgt en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Af protokollen fremgår ligeledes: ”Ved et møde i forsamlingshuset den 2. januar 1943 vælges Ove Poulsen som foreningens formand.

Det vedtages, at bestille 300 medlemskort og 10 kontingentblokke, desuden at anskaffe en udfordringstavle.

 

Der forhandles med en træner fra Nykøbing F., og der arrangeres kampe med Gedser og Horbelev i januar måned.

Der er godt gang i den nye forening, spilleudvalget har travlt med at sammensætte hold og arrangere turneringer med andre klubber.

Der spilles kampe mod Horreby, Egebjerg og Åstrup.

 

Hen over årene har Idestrup Badminton Klub haft tilgang af mange medlemmer og på et tidspunkt blev der ytret ønske om, at også børn kunne komme til at spille, og det tager sin begyndelse ca. 1950. Børnene havde stor interesse i at spille, og for klubbens regning blev der indkøbt 4 ketchere til gratis afbenyttelse for børn, der ønskede at spille mod betaling af kontingent. I forbindelse med træning af en voksen, blev der endvidere stillet gratis bolde til rådighed.

 

Det store medlemstal medførte at klubben på et tidspunkt indgik en aftale med skolen om benyttelse af gymnastiksalen til træning i aftentimerne

 

I forbindelse med klubben 25 års jubilæum den 17. december 1967 afholdtes der den 18. november 1967 ”en dejlig fest” i Forsamlingshuset. Ved den lejlighed udnævntes klubbens ældste medlem, Laurits Christensen, til æresmedlem. Han havde været med fra klubbens start og på daværende tidspunkt stadig en trofast tilskuer og en villig medhjælper ved arrangementer.

 

Ovenstående er uddrag af den/de protokoller, der i dag opbevares sammen med øvrigt materiale om klubben på Lokalhistorisk Arkiv i Idestrup.