Værdier

I vores badminton klub har vi følgende værdier, som vi gerne vil have, at du /I er opmærksomme på.


 • Fællesskab
 • Respekt
 • Engagement
 • Kvalitet


Disse værdier er blevet bestemt af forskellige afdelinger i klubben, og det er derfor noget, som vi gerne vil kendes på. Vi håber, at du/I kan gå ind for disse værdier og være med til at være en god repræsentant for vores klub.


Vi forventer at du læser vores værdier igennem med dine forældre, så vi ved, at du og dine forældre er indforstået med reglerne i vores klub. Så kan vi til gengæld love jer en masse hyggelige timer med mange forskellige mennesker og en masse badminton.


Har du lyst til at være en del af fællesskabet og ønsker at spille badminton i vores klub er du altid velkommen til at tilmelde dig. Vi glæder os til at se dig


Hvad I kan forvente af klubben

Menneskelige forventninger

 • At alle voksne i klubben arbejder på at skabe tryghed for barnet
 • At alle børn mødes med venlighed og respekt
 • At klubben arbejder på at give børnene selvtillid og troen på egen kunnen
 • At klubben altid tager sig af mobning, så ingen behøver at frygte at komme til træning
 • At klubben vil henvende sig til hjemmet i tilfælde af problemer
 • At I som forældre føler jer velkommen i klubben
 • At vores mål er et hyggeligt idrætsmiljø, hvor der er plads til såvel elite som bredde
 • At klubben tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og aldersgrænser
 • At hvert barn skal kende mottoet ”Jeg kan jeg dur”


Sportslige forventninger

 • At børnene bliver trænet af gode instruktører
 • At børnene får mulighed for at deltage på hold og i åbne turneringer, når klubben mener, at de er modne til det
 • At der vil være mulighed for deltagelse i udenbys turneringer
 • At børnene kan deltage i alle ungdomsafdelingens sociale arrangementer Træning mindst 1-2 gange om ugen


Hvad forventer vi af jer som forældre

Ved træning og kampe

 • At I sørger for, at barnet møder med ketsjer og tøj til træningen og kampe
 • At børnene møder til tiden og ikke går før alle er færdige, med mindre andet er aftalt
 • At dit barn ikke møder syg og skadet til træning
 • At du viser interesse for dit barns badminton og regelmæssigt overværer træning og kampe
 • At du forholder dig roligt, når dit barn spiller
 • At du bakker op og roser dit barn, uanset om det har vundet eller tabt
 • At du melder afbud i god tid ved holdkampe og turneringer, hvis du er forhindret i at deltage


Barnets trivsel

 • At du er opmærksom på mobningstendenser og henvender dig til træneren eller en leder i klubben
 • At du kontakter klubben, hvis du er utilfreds med noget
 • At du interesserer dig for dit barns badmintonudvikling


Frivillige opgaver i klubben

Klubbens arbejde bliver udelukket varetaget af frivillige ledere, som gør et stort arbejde for at få det hele til at fungere. Derfor håber vi på. at du også har lyst til at påtage dig et ansvar og hjælpe til med en eller flere opgaver for at hjælpe klubben


Hvad vi forventer af dig som spiller

Ved træning og kampe

 • At du møder til tiden
 • At du har tøj, sko og ketsjer med
 • At du lytter til, hvad træneren siger
 • At du er en god kammerat og hjælper dine kammerater til at blive bedre
 • At du hjælper med at rydde op i hallen efter træning
 • At du gør dit bedste, hver gang
 • At du opfører dig pænt på banen over for din makker, modstander og dommeren
 • At du dømmer retfærdigt
 • At du melder afbud i god tid, hvis du er forhindret i at deltage ved holdkampe og turneringer


Uden for banen

 • At du hjælper din klub, når de har brug for dig
 • At du også uden for banen er en god kammerat og snakker med alle
 • At du ikke mobber dine kammerater