Medlemmer

Medlemstal sæson 2022-2023

 

Medlems kategori Alder

 

Antal Ungdom op til 25 år 16

Senior over 25 år 40

Passive   0

Æresmedlemmer 11

 

Når man bliver udnævnt som æresmedlem i Idestrup Badmintonklub er det en erkendelse fra klubben af, at det arbejde som den pågældende har udført for klubben, har været af særlig karakter. Det er bestyrelsen, som uddeler dette bevis. Bestyrelsen takker på den måde for den særlige indsats. Når man er æresmedlem i IBK, skal man ikke betale kontingent til Idestrup Badmintonklub fremadrettet.  Idestrup Badmintonklub takker for den særlige indsats:

 

  • Udnævnt 1967             Laurits Christensen  
  • Udnævnt                          Vagn Belling
  • Udnævnt 1992             Jørgen Bruun Jensen og Torben Ravn   
  • Udnævnt 2003             Søren Larsen   
  • Udnævnt 2009             Hans Aage Hansen og Kirsten Egebjerg   
  • Udnævnt 2014             Vita Bang   
  • Udnævnt 2017             Gerda Rasmussen
  • Udnævnt 2022             Per Olsen og Mogens Frandsen